Fotovieta #132. Ķintu aka. Ķintu aka ir viens no neparastākajiem un unikālākajiem cilvēka radītajiem veidojumiem Latvijā. Ar ko tā ir tik īpaša? Ar to, ka veidota no īpaši lieliem, turklāt akurāti apstrādātiem akmens bluķiem - lielākie no tiem sasniedz gandrīz divu metru garumu un sver apmēram tonnu, bluķi veido precīzu kvadrātu ar 1,25 metru garām malām. Akas vecums ir vismaz 200 gadu, taču tā varētu būt arī krietni senāka. Nav arī izskaidrots, ar kādiem mehānismiem tolaik pārvietoti tik masīvi akmeņi un kāpēc kāds savulaik ir tā nopūlējies, lai izbūvētu aku. Atliek pieņemt saglabājušos nostāstus, ka to paveicis tuvējo māju saimnieks - spēkavīrs Ķintis, kuram acīmredzot piederējusi ne mazāk spēcīga, balta ķēve, kuras vilktajos (neticami izturīgajos) ratos bluķi tikuši pārvietoti. Turklāt aka nav bijusi pati iespaidīgākā būve, ko Ķintis cēlis no milzu akmeņiem - tādi paši megabluķi bijuši viņa māju pamatos, ar tādiem izbruģētas kāpnes uz mājas pagrabu, bet pat 2,4 metrus augsti akmeņi norobežojuši īpašumu pa perimetru... 19. gadsimtā tas viss neiepaticies (vai arī vienkārši vajadzēja materiālu tuvējās Dzērves muižas celtniecībai) kādam vietējam baronam, kurš mājas licis nojaukt. Lai arī arheologi konstatējuši, ka akas apkārtne tiešām apdzīvota 17.-19. gadsimtā, tomēr tas vēl nepierāda, ka pati aka uzbūvēta tieši tad - pēc citas versijas, tā ir vēl simtiem gadu senāka kulta vieta. 


Ķintu aku iespējams atrast diezgan viegli - tā atrodas Dzērves skolas un Dzēkaiņa ezera tuvumā, ap 200 metru no Avotiņu mājām. No celiņa, kas ved gar ezeru, ap 300 metru no Birzīšu mājām atrodas norāde, tālāk ejot pa lauka malu, seko vēl vairākas.

IEGĀDĀTIES FOTOGRĀFIJAS
Skatiet Latvijas skaistākās Foto vietas arī interaktīvā kartē:


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru