Fotovieta #101. Liedes kalni. Tās šķietami parastās, ar priedēm apaugušās vienmērīgās formas pakalnu muguras pie horizonta patiesībā ir viens no dīvainākajiem dabas veidojumiem mūsu valstī. Liedes kalni ir deviņu citādi līdzenā apvidū izvietojušos pauguru rinda, kuru izcelšanās ir noslēpumā tīta. Šķiet, kam tādam būtu jābūt mākslīgi - cilvēka roku veidotam, gandrīz vai jātic teikai, kas vēsta, ka kalnus reiz sanesuši kareivji ar cepurēm. Acīmredzot šai teikai tic arī valsts iestādes :), jo Liedes kalni ir valsts mēroga arheoloģisks piemineklis un tikai novada nozīmes ģeomorfoloģisks objekts. Otrajā un trešajā pakalnā tiešām atklātas cilvēku darbības liecības - dažādi arheoloģiskie izrakumi otro pakalnu (kas reiz bijis pilskalns ar koka pili) un trešo pakalnu (Māras kalnu, kas savukārt bijusi sena kulta vieta) ļāvuši datēt kā mūsu ēras pirmā gadu tūkstoša apmetnes. Senāk, pirmās brīvvalsts laikos Liedes kalni izskatījušies krietni izteiksmīgāk, jo toreiz nebija apauguši kokiem (sk.: http://www.gulbenesbiblioteka.lv/atteli/kultura/liedeskalni.jpg).

IEGĀDĀTIES FOTOGRĀFIJAS
Skatiet Latvijas skaistākās Foto vietas arī interaktīvā kartē:


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru