Fotovieta #344. Bauskas pilskalna parks. Bauskas pilskalna parks ir daļa no plašākas aizsargājamas teritorijas - Bauskas dabas parka. Pilskalna parks ir viens no ģeogrāfiski neparastākajiem un ainaviskākajiem parkiem Latvijā - tas izvietojies uz šauras zemes strēles starp Mūsu un Mēmeli, kas parka rietumu galā, Ķirbaksalas apkaimē, saplūst Lielupē. Pilskalna pusē parks ir uzkalnā, kas paver skaistus skatus uz abām upēm. Gar Mūsas un Mēmeles upēm abās pils pusēs redzami arī dolomītu atsegumi. Pilskalna parks ir iecienīta baušķenieku un pilsētas viesu pastaigu vieta. Te atrodas arī Bauskas estrāde, kur notiek dažādi brīvdabas sarīkojumi, tai skaitā starptautiski nozīmīgais kantri mūzikas festivāls.


IEGĀDĀTIES FOTOGRĀFIJAS


Skatiet Latvijas skaistākās Foto vietas arī interaktīvā kartē:


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru