Fotovieta #296. Lielupes Baltā kāpa. Latvijā ir vairākas Baltās kāpas - Saulkrastos, Pūrciemā, taču vizuāli visiespaidīgākā varētu būt Baltā kāpa, kas atrodas netālu no Lielupes ietekas Rīgas jūras līcī. Šis 800 metru garais un ap 15 metru augstais (relatīvi) kāpu brīnums ir visai labi noslēpies nomaļā vietā, tāpēc kāpa ir salīdzinoši maz zināma un cilvēku te parasti nav daudz. Kā informē Wikipedia, "Baltā kāpa ir asimetriska vaļņveida kāpa ar garu (100—200 m), lēzenu ziemeļu nogāzi un īsāku (30—50 m), stāvu dienvidu nogāzi. Absolūtais augstums ir 20—21 m v.j.l. Veidojusies Lielupes krastā, kad tā bija savienota ar Daugavu, vējam lielas smilšu masas pārvietojot iekšzemes virzienā. Kopš 1991. gada vietējas nozīmes īpaši aizsargājamais ģeoloģiski ģeomorfoloģiskais dabas objekts ar platību 35 ha".


IEGĀDĀTIES FOTOGRĀFIJASSkatiet Latvijas skaistākās Foto vietas arī interaktīvā kartē:


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru