Fotovieta #292. Gārsenes pils (muiža). Neogotiskā Gārsenes pils pašos Sēlijas dienvidos uzbūvēta 1856. gadā, tiesa gan, 1939. gadā pārbūvēta skolas vajadzībām. Muiža savulaik piederējusi Budbergu dzimtai, un tagad tajā atrodas muzejs, kurā var apskatīt ekspozīciju par Budbergu dzimtu un pils vēsturi. Gārsenes meža parkā ir izveidotas dabas takas. Gārsenes muižas pils priekšā atrodas vārtu stabi. Saimniecības ēkas grupējas ap parādes pagalmu, blakus pilij ir sena klēts un stallis ar lieveņa arkādi. Pāri bruģētajam ceļam atrodas dzirnavas. Muižas kompleksā ietilpst arī brūzis ar strādnieku māju un kalpu māja. (C) Wikipedia, vairāk: https://lv.wikipedia.org/wiki/G%C4%81rsenes_mui%C5%BEa


IEGĀDĀTIES FOTOGRĀFIJASSkatiet Latvijas skaistākās Foto vietas arī interaktīvā kartē:


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru