Fotovieta #116. Gaujas senleja pie Siguldas. Gaujas senlejas posms pie Siguldas, ir īpatnēja un atšķirīga senielejas daļa, tā sākas ar Nurmižu apkārtni un beidzas ar Lorupes ieteku. Kā informē Wikipedia, senleja šeit izgrauzusies cauri dolomīta pacēlumam, atstājot labajā pusē Turaidas paliksni. Šajos dolomīta "vārtos" ieleja sašaurinās līdz 1 km un sasniedz lielāko dziļumu — vairāk nekā 85 m. Siguldas apkārtnē senielejas nogāzes ir šauras un stāvas, izrobotas ar īsām sāngravām, apaugušas ar biezu meža klāju, kurās sastopamas dažādu platlapju koku sugas. Nogāžu piekājēs vairākās vietās ir smilšakmens atsegumi ar alām: Gūtmaņa ala un Velna ala, Vējupītes ielejā Kraukļu ala un Pētera ala. Smilšakmens alas radušās pazemes ūdeņu un upju, kā arī cilvēka darbības rezultātā. Senieleja šajā rajonā ir skaidri norobežota — aiz nogāžu augšmalas šķautnes tūlīt sākas apkārtnes paceltie, iekultivētie viļņotie līdzenumi. Gaujas senlejas krasti pie Siguldas ir apkārtne ar vislielāko dažādu dabas fotovietu koncentrāciju Latvijā - te ir neskaitāmas skatu vietas, klintis, alas, ūdenskritumi, pat vairākas pilis. Ne velti šis apvidus izsenis bijis viena no Latvijas tūrisma pērlēm.

IEGĀDĀTIES FOTOGRĀFIJAS
Skatiet Latvijas skaistākās Foto vietas arī interaktīvā kartē:


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru