Fotovieta #183. Velna klēpis, Nāružas upe. Velna klēpis ir diezgan neparasta vieta Latvijas kontekstā - lai gan akmeņu krāvumi ir arī citviet, Nāružas upē tie ir dabiski veidojušies, nevis cilvēka sanesti.Ap 100 m garais un līdz 30 m platais akmeņu sablīvējums Nāružas upes gultnē uz Ērgļu un Ogres novadu robežas veidojies, upes gultnei laužoties cauri akmeņainai morēnai, izveidojot ieleju ar stāvām nogāzēm. Upes kritums šajā posmā 4—5 m un pati upīte lielākoties tek zem akmeņiem.IEGĀDĀTIES FOTOGRĀFIJAS


Skatiet Latvijas skaistākās Foto vietas arī interaktīvā kartē:


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru